Notice of Meetings 2018

Notice of Meetings 2018

Notice of Meetings 2018 Cymraeg

David Collins DMS, FSLCC

Clerk to the Council/Clerc i’r Cyngor (Proper Officer / Swyddog Priodol)

Cwmbran Community Council/Cyngor Cymuned Cwmbrân

 11 June 2018/ 11 Mehefin 2018

 david@cwmbran.gov.uk   

 tel/ ffôn  01633 624154