Welsh Translation

Welsh versions of any documents that appear on the website including agendas and minutes will be made available on request.

 

Fe fydd fersiynau Cymraeg o unrhyw ddogfennau sy’n ymddangos ar y wefan, yn cynnwys agenda a chofnodion ar gael ar gais.